تماس با ما

برای برقراری ارتباط با دفتر تاریخ شفاهی حوزه علمیه، می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

۰۲۵۳۲۹۳۱۴۹۵
۰۹۳۶۳۱۹۱۴۱۳