بررسی کتاب خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی از مجموعه طرح تاریخ شفاهی ایران

اشاره دکتر مهدی حائری یزدی(۱۳۰۲-۱۳۷۸) استاد فلسفه و فرزند ایت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی یکی از ۱۳۵ نفری است که در پروژه تاریخ شفاهی هاروارد می توان نام اش …

Read More

تاریخ شفاهی حلّال برخی از مشکلات کلیدی تاریخی است

اشاره رسول جعفریان، روحانی و پژوهشگر تاریخ ایران است. وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است. …

Read More