بررسی کتاب خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی از مجموعه طرح تاریخ شفاهی ایران

اشاره دکتر مهدی حائری یزدی(۱۳۰۲-۱۳۷۸) استاد فلسفه و فرزند ایت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی یکی از ۱۳۵ نفری است که در پروژه تاریخ شفاهی هاروارد می توان نام اش …

Read More