گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمدجعفر مروّج
احتیاط در اموال مهم است، نه احتیاط در عبادات.

با این که سید [ابوالحسن اصفهانی] مرجعیت علی‌الاطلاق داشت، ولی از زندگی خیلی ساده‌ای برخوردار بود. وضع لباس و پوشش ظاهری وی، خیلی ساده بود. بیش‌تر وقت‌ها با پای بدون جوراب راه می‌رفت. از نظر روحی و ایمانی هم، خیلی روح بلند و ایمان قوی داشت.

Read More

مصاحبه‌ای با آیت‌الله غلامحسین جعفری همدانی
آیت‌الله بروجردی به شاه گفت: «شاه کاری نکند من عصایم را بردارم!»

یکی از کارهای ما برای رفع خستگی این بود که مسأله علمی مطرح می‌کردیم و بین میرزا عبد الهادی شیرازی و آیت‌الله خویی نزاع علمی می‌انداختیم!

Read More