گفت‌وگو با آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
آیت‌الله بروجردی گفت «معلوم می‌شود ولایت فقیه برای ایشان جا نیفتاده است.»

روزی ایشان می‌خواستند جایی بروند (من هم خدمت ایشان بودم). از در منزل که بیرون می‌آمدند، یکی از زوار، که پیرمردی بود، آمد جلوی آیت‌الله بروجردی و افتاد به پای ایشان که اظهار ادب کند. آیت‌الله بروجردی این کار را حرام می‌دانست و معتقد بود شرک است. از این روی شدیداً عصبانی شد و عصایش را محکم کوبید به کمر پیرمرد. در همین حال، فریاد می‌زد: این عمل شرک است، حرام است و.. بعد چند قدمی که رفتند برگشتند و پیرمرد را خواستند. ابتدا با نرمی به او فرمودند :«این کار اشتباه و شرعاً حرام است.» دستور دادند به پیرمرد پول بدهند. یادم هست پولی که برای جبران ناراحتی پیرمرد به دستور آقا دادند، بسیار زیاد بود.

Read More

گفت‌وگو با آیت‌الله عباسعلی ادیب حبیب‌آبادی
برای این که خوابم نگیرد، ایستاده مطالعه می‌کردم

دو عامل در رونق و رواج اصفهان بسیار موثر بود: یکی مدیریت حوزه که پیش از روی‌کار آمدن رضاخان، مرحوم حاج آقا نورالله و آقایان مسجدشاهی، ریاست اداره و مدیریت حوزه را به عهده داشتند. در آن زمان به حوزه سر و سامان و نظمی داده بودند.

Read More

گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمدباقر سلطانی بروجردی
زندگی و زمانه آیت‌الله سید حسین بروجردی

آیت‌الله بروجردی می‌گفت شاه از خودش اختیاری ندارد و تحت فشار دولت‌های بیگانه است؛ لذا کوشش ما این است که خیلی احساس ضعف نکند. مصالح مملکت و اسلام را به او تذکر می‌دهیم، اما جوان است و مغرور.

Read More

مصاحبه‌ای با آیت‌الله غلامحسین جعفری همدانی
آیت‌الله بروجردی به شاه گفت: «شاه کاری نکند من عصایم را بردارم!»

یکی از کارهای ما برای رفع خستگی این بود که مسأله علمی مطرح می‌کردیم و بین میرزا عبد الهادی شیرازی و آیت‌الله خویی نزاع علمی می‌انداختیم!

Read More

گفت‌وگو با آیت‌الله حاج شیخ مجتبی عراقی

شرحی بر مختصر النـافع محقق دارد که هم استدلالی است و هم در حاشیه‌هایش تاریخ‌های عجیب و غریب نوشته است، و در بالای هر صفحه‌ای یک رمز نوشته است که هر چه من‌ فکر کردم این رمز چیست چیزی بـه ذهـنم نرسید. تا این‌که روزی به مرحوم حاج سید احمد زنجانی، مراجعه کردم و ایشان گفتند رمز این است «یا مفعحح» گفتم این رمز چیست؟ آیت‌الله‌ زنجانی‌ فرمودند این هر کدام از اسماء خـمسه طـیبه به اضافه الله یک حرفش را آورده است: «ی» علامت یا «الف» الله، «م» محمد (ص)، «ف» فاطمه (ع)، علی (ع)، «حح» حسن (ع) و حسین (ع).

Read More

آیت‌الله سید صدرالدین صدر در گفت‌وگو با آیت‌الله ابراهیم رمضانی

اشاره آیت‌اللّه حاج شیخ ابراهیم رمضانی فردویی‌ از‌ علمای متبحر‌ حـوزه عـلمیه قـم و از اصحاب فقهی آیت‌اللّه العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی به شمارمی‌رود‌. این بزرگوار سال‌ها از …

Read More