آیت‌الله سید صدرالدین صدر در گفت‌وگو با آیت‌الله ابراهیم رمضانی

اشاره آیت‌اللّه حاج شیخ ابراهیم رمضانی فردویی‌ از‌ علمای متبحر‌ حـوزه عـلمیه قـم و از اصحاب فقهی آیت‌اللّه العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی به شمارمی‌رود‌. این بزرگوار سال‌ها از …

Read More