گفت‌وگوی آقایان رضا استادی و عبدالکریم سروش با آیت‌الله
گفت‌وگو با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی

«پدرم دسـت ما را گرفت و راهنمایی کرد و گفت: اولین درس را باید بزرگواری به‌ شما بدهد که خود تزکیه شـده باشد. این بود که رفتیم خدمت مرحوم‌ آیت‌الله فرسیو رضوان‌ الله‌ تعالی عـلیه، ایشان هم اولین درس را فـرمود کـه: «بسم الله الرحمن الرحیم. اول العلم معرفه الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه»؛ و آن‌چنان این جمله را معنا کردند که هنوز مدیون‌ آن سروش غیبی آن بزرگ استاد هستم

Read More

گفت‌وگو با علامه حسن حسن‌زاده آملی
«گداهای گذر کارشان را تعطیل نکردند، ما چرا تعطیل بکنیم؟»

من پهلوی ایشان نشسته بودم. خم شدم و کف پای ایشان را بوسیدم. ایشان برگشتند و به من فرمودند: چرا این کار را کردی؟ گفتم: من لیاقت ندارم که دست شما را ببوسم، همین که پای شما را ببوسم برای بنده خیلی مایه مباهات است.

Read More

میزگردی در پاسداشت استاد سید جلال‌الدین آشتیانی
«بعد از این یک مفسر حسابی، یک معلم اخلاق خوب، یک استاد فلسفه خوب نخواهیم داشت.»

بعد از این خدای نخواسته دیگر یک مفسر حسابی، یک معلم‌ اخلاق به‌ دردخور‌، یک استاد فلسفه خوب‌ نخواهیم‌‌ داشت. این به طور مـحسوس واضـح است نه این‌که بنده‌ بگویم، برنامه‌ریزان هم می‌دانند.

Read More