گفت‌وگو با آیت‌الله حاج شیخ مجتبی عراقی

شرحی بر مختصر النـافع محقق دارد که هم استدلالی است و هم در حاشیه‌هایش تاریخ‌های عجیب و غریب نوشته است، و در بالای هر صفحه‌ای یک رمز نوشته است که هر چه من‌ فکر کردم این رمز چیست چیزی بـه ذهـنم نرسید. تا این‌که روزی به مرحوم حاج سید احمد زنجانی، مراجعه کردم و ایشان گفتند رمز این است «یا مفعحح» گفتم این رمز چیست؟ آیت‌الله‌ زنجانی‌ فرمودند این هر کدام از اسماء خـمسه طـیبه به اضافه الله یک حرفش را آورده است: «ی» علامت یا «الف» الله، «م» محمد (ص)، «ف» فاطمه (ع)، علی (ع)، «حح» حسن (ع) و حسین (ع).

Read More