میزگردی در پاسداشت استاد سید جلال‌الدین آشتیانی
«بعد از این یک مفسر حسابی، یک معلم اخلاق خوب، یک استاد فلسفه خوب نخواهیم داشت.»

بعد از این خدای نخواسته دیگر یک مفسر حسابی، یک معلم‌ اخلاق به‌ دردخور‌، یک استاد فلسفه خوب‌ نخواهیم‌‌ داشت. این به طور مـحسوس واضـح است نه این‌که بنده‌ بگویم، برنامه‌ریزان هم می‌دانند.

Read More